Followers

Wednesday, September 14, 2016

CONTOH SOALAN UJIAN MATEMATIK TAHUN 3 KERTAS SATU

Bulatkan jawapan yang betul.

1. Susunan yang manakah disusun mengikut urutan menurun?

A. 3246, 4426, 7003, 9639
B. 4426, 3264, 9639, 7003
C. 9639, 7003, 4426, 3264
D. 3264, 9639, 4426, 7003

Jawapan : c

2. Lengkapkan

____ - 432 = 7002

A. 6464
B. 7464
C. 6434
D. 7434

Jawapan : d

3. 8 ribu + 3 puluh =

A. 8300
B. 8003
C. 8030
D. 3800

Jawapan : c

4. 7384 dibundarkan kepada ratus terdekat ialah

A. 7400
B. 7500
C. 8000
D. 7300

Jawapan : a

5. 4 m + 500 cm =

A. 45m
B. 504cm
C. 900cm
D. 6m

Jawapan :  c

6. Antara nombor berikut yang manakah dibundarkan kepada puluh terdekat menjadi 1670?

A. 1668
B. 1675
C. 1781
D. 1764

Jawapan : a

7. Cari jumlah 87, 6259 dan 790 kepada ribu terdekat.

A.7500
B. 8500
C. 7000
D. 8000

Jawapan : c

8. Hasil darab yang manakah betul?

A. 9 x 309 = 2681
B. 195 x 6 = 1176
C. 384 x 7 = 2698
D. 4 x 296 = 1184

9. 458 kg x 7 =

A. 2816 kg
B. 3206 kg
C. 3026 kg
D. 2416 kg

Jawapan : b

10. 90 minit + 11 minit =

A. 1 jam 26 minit
B. 1 jam 41 minit
C. 2 jam 41 minit
D. 2 jam 26 minit

Jawapan : b

No comments:

Post a Comment